Nonverbální a komediální divadlo (8202R002)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.