Scénografie - film a televize (8203T059)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 10. 2020.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ondřej NEKVASIL

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.