Analytický seminář hist. komp. studií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101MAHKS Z 1 BLOK česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V PŘÍPRAVĚ

Forma studia

V PŘÍPRAVĚ

Předpoklady a další požadavky

V PŘÍPRAVĚ

Obsah kurzu

V PŘÍPRAVĚ

Doporučená nebo povinná literatura

V PŘÍPRAVĚ

Hodnoticí metody a kritéria

V PŘÍPRAVĚ

Poznámka

MODUL Katedry skladby

Kontakt: MgA. Jan DUšek, Ph.D., e-mail: j.dusek@hamu.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů