Adrian Pop - přednášky a masterclass

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101MAP Z 1 BLOK anglicky zimní

Garant předmětu

Jan DUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se se současnou rumunskou tvorbou, konkrétně se skladatelskou školou při Akademii hudby v Kluži a osobně s jejím předním zástupcem Adrianem Popem. Možnost absolvovat aktivně či pasivně (náslechově) masterclass s našimi studenty.

Adrian Pop se narodil v roce 1951 v Cluji (RO). Po získání pevných základních znalostí v hudbě od svého otce, Dorina Popa, významného profesora a sbormistra, studoval skladbu na hudební akademii „Gh. Dimo“ v Cluji v letech 1970 až 1976 u profesorů Zikmunda Toduţă a Cornela Tăranu.

Již jako mladý velmi slibný talent získal Adrian Pop během svých studií svá první ocenění: cenu „Dinu Lipatti“ a Národní cenu uměleckých institucí (1974). Řada dalších následovala, značíc pokrok jeho skladatelské kariéry: Cena unie Rumunských skladatelů (1978, 1981, 1989, 2011, 2015, 2016), cena „George Enescu“ Rumunské Akademie (Bukurešť, 1996), ceny na mezinárodních kladatelských soutěžích v Tour a Arezzu (1979), Roodepoort/Jižní Afrika (1983), Trento (1983, 1985, 1987), Spittal / Rakousko (1986), Gran Canaria / Španělsko (2003). Je dlouhodobě spjat s prestižní „Transilvania“ Státní filharmonií Cluj, jako umělecký poradce (1983-2004) a generální ředitel (1991-1995). V letech 2008 až 2012 byl rektorem Hudební akademie „Gheorghe Dima“, kde v současné době vyučuje skladbu. Coby vynikající osobnost rumunského hudebního života je Adrian Pop nositelem Řádu Kultury, udělovaného rumunských prezidentem (2008) a a řádu „Ordre des Arts et des Lettres“ udělovaného francouzským ministerstvem kultury (2012).

Forma studia

2x přednáška Adriana Popa

4hod workshop/masterclass se studenty katedry skladby (aktivní - do zaplnění kapacity nebo pasivní účast)

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na workshopu pro studenty katedry skladby v jakémkoliv stupni studia.

Obsah kurzu

Středa 24. 10. 2018 v 17 hod – učebna 2020 – Studio N

Přednáška „Skladatelská škola v Kluži“

Čtvrtek 25.10. 2018 v 17 hod – učebna 2020 – seminář KS

Představení vlastní tvorby a pedagogické práce

Pondělí 29.10. 2018 - 10 – 12 hod, 13 – 15 hod – učebna 2020

Workshop/Masterclass se studenty katedry skladby (4-5 studentů)

Doporučená nebo povinná literatura

Není požadována

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit udělen na základě docházky (alespoň 1 přednáška a 50% času workshopu).

Poznámka

MODUL Katedry skladby

Kontakt: MgA. Jan DUšek, Ph.D., e-mail: j.dusek@hamu.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
24.10.2018 17:00–19:00 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
Přednáška „Skladatelská škola v Kluži“ přednášková par. 1
25.10.2018 17:00–19:00 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
Představení vlastní tvorby a pedagogické práce přednášková par. 1
29.10.2018 10:00–15:00 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
Bloková výuka - workshop přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů