Úvod do vokálních technik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101MUVT Z 1 2P česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

v přípravě

Forma studia

v přípravě

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

v přípravě

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

v přípravě

Poznámka

v přípravě

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů