Vydání autorského alba jako proces

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101MVAA Z 1 2P anglicky, česky letní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

česky + English

Modul provede posluchače procesem výroby autorského alba (CD,

elektronického media) a to zejména v následujících aspektech: - základní

dramaturgická rozvaha, hudební a technická realizace, základní autorsko-právní

otázky, výroba MASTERu, výroba grafiky, příprava realizace fyzického CD

(LP), příprava realizace digitálního vydání, OSA, Intergram, ISCR kody, kdo je

vydavatel, jak publikovat (zdarma) a na co si dávat pozor - to vše především z

pohledu autora / skladatele / performera.

Forma studia

on - line

TEAMS link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3afdb41871040b7b77b94cd77a24b39%40thread.tacv2/1619625810585?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1%22%2c%22Oid%22%3a%2275b47aec-e211-46f3-b569-73f48a3b0801%22%7d

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

v přípravě

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

v přípravě

Poznámka

v přípravě

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.05.2021 10:00–12:00 Michal RATAJ
ON-LINE MS Teams Modul provede posluchače procesem výroby autorského alba (CD, elektronického media) a to zejména v následujících aspektech: - základní dramaturgická rozvaha, hudební a technická realizace, základní autorsko-právní otázky, výroba MASTERu, výroba grafiky, příprava realizace fyzického CD (LP), příprava realizace digitálního vydání, OSA, Intergam, ISCR kody, kdo je vydavtel, jak publikovat (zdarma) a na co si dát pozor - to vše především z pohledu autora/skladatele/performera. přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů