Ansámblový zpěv v operním studiu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ASZ2 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

František FIALA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František FIALA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se lépe orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěvu z listu jednoduchých motivů, ovládl interpretaci operního duetu a tercetu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem cvičení je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v renesančních, barokních a klasicistních skladbách.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy vokálních děl:

BLODEK, Vilém. V studni

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kouzelná flétna

Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Operního studia HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání atestace je hodnoceno, zda student soustavně pracuje na zdokonalování svých dovedností, orientuje se pohotově v hudebním zápisu, připravuje závěrečný skupinový projekt (ročníkový koncert).

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-2022
Učebna ZOR 2022

(Lichenštejnský palác)
FIALA F.
18:00–20:15
(paralelka 10)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:00–20:15 František FIALA Učebna ZOR 2022
Lichenštejnský palác
paralelka 10

Předmět je součástí následujících studijních plánů