Ansámblový zpěv v operním studiu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ASZ2 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se lépe orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěvu z listu jednoduchých motivů, ovládl interpretaci operního duetu a tercetu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem cvičení je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v renesančních, barokních a klasicistních skladbách.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy vokálních děl:

BLODEK, Vilém. V studni

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kouzelná flétna

Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Operního studia HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání atestace je hodnoceno, zda student soustavně pracuje na zdokonalování svých dovedností, orientuje se pohotově v hudebním zápisu, připravuje závěrečný skupinový projekt (ročníkový koncert).

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů