Ansámblový zpěv v operním studiu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ASZ3 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem cvičení je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v renesančních, klasicistních, romantických a soudobých skladbách různých stylů a žánrů.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se pohotově orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěv z listu jednoduchých vícehlasů, ovládl interpretaci operního tercetu a kvartetu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Klavírní výtahy vokálních děl:

DVOŘÁK, Antonín. Rusalka

MOZART, Wolfgang Amadeus. Divadelní ředitel

Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Operního studia HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získaní atestace je hodnoceno, zda student soustavně pracuje na zdokonalování svých dovedností, orientuje se pohotově v hudebním zápisu, připravuje závěrečný skupinový projekt (ročníkový koncert).

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů