Ansámblový zpěv v operním studiu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ASZ6 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se pohotově orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěv z listu jednoduchých vícehlasů, ovládl interpretaci operních ansámblů.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem cvičení je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v renesančních, klasicistních, romantických a soudobých skladbách různých stylů a žánrů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy vokálních děl:

PUCCINI. Giacomo. Gianni Schicchi

MOZART, Wolfgang Amadeus. Don Giovanni

Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Operního studia HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě hodnocení, zda student soustavně pracuje na zdokonalování svých dovedností, orientuje se pohotově v hudebním zápisu, připravuje závěrečný skupinový projekt (ročníkový koncert).

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů