Ansámblový zpěv v operním studiu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103AZ3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je nabytí praktických zkušeností při přípravě a realizaci operního představení.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studium ansámblové literatury.

Doporučená nebo povinná literatura

Dána operní literaturou právě probíranou a momentálně účelnou v rámci operního studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Technické cvičení a práce na kompletní operní literatuře.

Poznámka

U tohoto předmětu nejsou pracovní stáže zavedeny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů