Dějiny divadla a opery 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DDOP3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání přehledu a orientace v dějinách operních a jejich literárních, či dramatických předloh.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Postupné seznamování s vývojem divadelnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura vybraná vyučujícím pedagogem.

Hodnoticí metody a kritéria

závěrečná ústní zkouška

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů