Dramaturgie opery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DO1 Z 1 1ST česky zimní

Garant předmětu

Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student pochopil specifiku operní dramaturgie a její odlišnost od dramaturgie činoherní, umí správně definovat základní teoretické pojmy. Seznámil se s nejvýznamnějšími operami 17. a 18. století. Student podrobně analyzoval jednu z oper tohoto období.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty operní režie se strukturou operních děl různých stylových období, naučit je pohlížet na dílo skladatele a libretisty jako na materiál, jehož realizací na jevišti vzniká dramatické dílo – operní představení. Studenti jsou vychováváni ke schopnosti posoudit možnosti jevištního provedení partitury, analyzovat ji, umět rozpoznat z realizačního hlediska problematická místa. Učí se formulovat své myšlenky, používat správných odborných pojmů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. I. 2. dopl. vyd. Praha: Divadelní fakulta AMU, 1999. 139 s. ISBN 80-85883-49-X.

TROJAN, Jan. Úvod do hudební dramaturgie opery : určeno pro posluchače hudební katedry. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

TROJAN, Jan. Stručné dějiny opery z hudebně dramatického hlediska, JAMU 1985.

Doporučená literatura:

ABBATE, Carolyn. Dějiny opery : posledních 400 let. Vydání první. Praha: Argo Dokořán, 2017. ISBN 978-80-257-2094-3

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Štorch-Marien, 1929.

BROCKETT, Oscar G (Oscar Gross). Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s.: il. ISBN 80-7106-364-9.

Z’OCHLING, Dieter. Kronika opery, Fortuna Print 1999, ISBN 80-86114-24-0.

Klavírní výtahy:

GLUCK, Christoph Willibald. Orfeo ed Euridice, Alceste

HÄNDEL, Georg Friedrich. Giulio Cesare, Xerxes

MOZART, Wolfgang Amadeus. Entführung aus dem Serail, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Die Zauberflöte

PERGOLESI, Giovanni Battista. La serva padrona

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti studenta jsou prověřeny testem, podmínkou k udělení zápočtu je správné zodpovězení 60 % otázek; dále je podmínkou účast na výuce 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů