Dramaturgie opery 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DO3 Z 1 1ST česky zimní

Garant předmětu

Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v operách tzv. období bel canta a operách Giuseppe Verdiho, seznámil se s nejvýznamnějšími díly této epochy, vytvořil si názor na problematiku realizace těchto oper.

Podrobně analyzuje jednu z oper uvedeného období.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty operní režie se strukturou operních děl tzv. období bel canta a na ně navazujícího díla nejvýznamnějšího italského operního skladatele Giuseppe Verdiho.

Studenti se učí přistupovat k dílu skladatele a libretisty jako k materiálu, jehož realizací na jevišti vzniká dramatické dílo – operní představení. Studenti jsou vychováváni ke schopnosti posoudit možnosti jevištního provedení partitury, analyzovat ji, umět rozpoznat z realizačního hlediska problematická místa. Učí se formulovat své myšlenky, používat správných odborných pojmů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ABBATE, Carolyn. Dějiny opery : posledních 400 let. Vydání první. Praha: Argo Dokořán, 2017. ISBN 978-80-257-2094-3.

ZÖCHLING, Dieter. Kronika opery. V českém jazyce 1. vyd. Praha: Fortuna Print, c1999. Edice Kronik. ISBN 80-86144-24-0.

Klavírní výtahy:

BELLINI, Vincenzo. Norma

DONIZETTI, Gaetano. L´elisir d´amore

ROSSINI, Gioacchino. Il barbiere di Siviglia, Guglielmo Tell

VERDI, Giuseppe. Nabucco, Rigoletto, Il trovatore, La Traviata, Don Carlo, Aida, Otello

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti studenta jsou prověřeny testem, podmínkou k udělení zápočtu je správné zodpovězení 60 % otázek; dále je podmínkou účast na výuce 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů