Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ORU1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače operní režie s konkrétním divadelním provozem, se specifickým prostředím operního provozu, se strukturou a organizací divadelní instituce

s ekonomickým fungováním a typy financování, s přípravou a realizací nové inscenace (se zaměřením na operní představení) a sdivadelní sítí v ČR a zahraničí

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

  1. divadelní instituce v ČR (jedno a vícesouborové)
  2. divadla s operním provozem
  3. struktura a organizace divadelní instituce (umělecké a neumělecké složky)
  4. financování, rozpočet instituce, rozpočet inscenace
  5. příprava a realizace nové inscenace (se zaměřením na operní projekt)
  6. marketing, PR divadelní instituce

Doporučená nebo povinná literatura

Agid Philippe, Tarondeau Jean-Claude: The Management of Opera, an International Comparative Study, ISBN 978-0-230-24726-0, Palgrave Macmillan, 2010.

Bing Rudolf. 5000 večerů v opeře. Editio Supraphon, Praha, 1988.

Conte David M., Langley Stephen: Theatre Management, ISBN 0-89676-256-4,EntertanmentPro, 2007.

Johnová Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Grada, 2008.

Gregorini Bedřich, Gregorini Jindřich, Srstka Jiří: Základy divadelní činnosti, ISBN 978-80-7331-093-6, Nakladatelství AMU, 2007.

Kaiser M. Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Institut umění - Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Edice Box, Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Kontext provozování divadla v ČR. AMU Praha.2018. ISBN 978-80-7331-501-6

Orrey Leslie. A Concise History of Opera. Thames and Hudson, LTD London, GB, 1972.

Pallin Gail: Stage Management – The Essential Handbook, ISBN 978-1-84842-014-4, Nick Hern Books, 2018.

Rhine Anthony: Theatre Management – Arts Leadership for the 21st Century, ISBN 978-1-352-00174-7, Palgrave, 2018.

Šesták, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Edice Disk velká řada - svazek 20. KANT, Praha, 2012.

Webb Duncan M.: Running Theaters, ISBN: 1-58115-393-7, Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě účasti a aktivity na přednáškách a semestrální práce na zadané téma

Webová stránka předmětu

www.operabase.com
www.operissimo.com

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů