Praxe v operním studiu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103POS9 Z 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin OTAVA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin OTAVA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po hudební i herecké stránce zvládl velkou roli natolik, že je připraven zapojit se do závěrečných fází realizace inscenace operního studia HAMU.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praxe v operním studiu připravuje studenta k profesní dráze operního pěvce, která v dnešní době představuje syntézu pěveckého a dramatického výkonu.

Inscenace operního studia se realizují ve školním divadle, které poskytuje podmínky srovnatelné s profesionálním divadelním provozem (tzn. technické vybavení jeviště, kostýmy, rekvizity, líčení atd.), event. v pronajatém divadle splňujícím tyto nároky.

Tematické okruhy:

Práce na hudebním a hereckém zvládnutí velké role pod vedením dirigenta a režiséra.

Doporučená nebo povinná literatura

Dramaturgie operního studia je volena s ohledem na hlasové obory studentů, k realizaci jsou vhodné zejména opery předklasického období, období klasicismu či opery 20. století, např.:

BRITTEN, Benjamin. Zneuctění Lukrécie

CIMAROSA, Domenico. Il matrimonio segreto

FISHER, Jan Frank. Polapená nevěra

FIŠER, Luboš. Lancelot

HAYDN, Joseph. Lékárník

LORTZING, Albert. Pytlák

LORTZING, Albert. Zkouška na operu

MARTINŮ, Bohuslav. Alexander bis

MARTINŮ, Bohuslav. Ariadna

MARTINŮ, Bohuslav. Hlas lesa

MARTINŮ, Bohuslav. Veselohra na mostě

MARTINŮ, Bohuslav. Ženitba

MONTEVERDI, Claudio. Korunovace Poppey

MOZART, Wolfgang Amadeus. Bastien a Bastienka

MOZART, Wolfgang Amadeus. Cosi fan tutte

MOZART, Wolfgang Amadeus. Figarova svatba

MOZART, Wolfgang Amadeus. La finta giardiniera

MOZART, Wolfgang Amadeus. La finta semplice

PERGOLESI, Giovanni Baptista. La serva padrona

PURCELL, Henry. Dido a Aeneas

TELEMANN, Georg Philipp. Pimpinone

Hodnoticí metody a kritéria

Účast ve výuce 90 %, pěvecké a herecké zvládnutí velké role v rámci inscenace operního studia HAMU.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů