Režie opery 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103RO8 ZK 12 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Konečným cílem je zvládnutí profese režie opery, zahrnující všechny aspekty hudební i dramatické.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Teoretická příprava opery, analýza, práce s prostorem a výtvarnými znaky, orientace v žánrech a stylech.

Doporučená nebo povinná literatura

P. Broker: Das Operntheater, J. Knapp: Das Opernbuch, J. Gregor: Kulturgeschichte der Oper, Videozáznamy špičkových operních inscenací, zejména F. Zefirelli.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování režijní koncepce konkrétního operního díla.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů