Režie opery 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103RO9 Z 15 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Konečným cílem je zvládnutí profese režie opery, zahrnující všechny aspekty hudební i dramatické.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Teoretická příprava opery, analýza, práce s prostorem a výtvarnými znaky, orientace v žánrech a stylech.

Doporučená nebo povinná literatura

P. Broker: Das Operntheater, J. Knapp: Das Opernbuch, J. Gregor: Kulturgeschichte der Oper, Videozáznamy špičkových operních inscenací, zejména F. Zefirelli.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování režijní koncepce konkrétního operního díla.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů