Seminář operní režie 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SOR6 Z 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan KUSNJER, Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti mají přehled o aktuálním dění v operním světě i na českých operních jevištích. Studenti dokáží zhodnotit zhlédnutou inscenaci, analyzovat režijní přístup, zformulovat kritické stanovisko, pojmenovat klady a zápory inscenace. Jsou schopni o inscenaci diskutovat, obhajovat své postoje a názory.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty operní režie prostřednictvím videozáznamů s širokým spektrem současných tvůrčích přístupů k inscenování operních děl. Studenti jsou vychováváni ke schopnosti zhodnotit inscenaci, analyzovat ji, pojmenovat její klady a zápory, diskutovat, obhajovat své postoje. Studenti tříbí své estetické názory, formují svoji uměleckou osobnost.

Tematické okruhy:

Vzhledem k tomu, že téměř každým dnem se na různých portálech mění nabídka televizních záznamů nejčerstvějších operních premiér z celého světa, je na seminářích operní režie možné sledovat aktuální trendy v oboru. Proto se charakter seminářů v průběhu celého studia nemění, vždy je zaměřen na nejnovější dění na světových operních jevištích.

Podstatou výuky je sledování videozáznamů operních inscenací a následná diskuse. Konkrétní výběr inscenací může vycházet vstříc zájmu studentů, na seminářích jsou diskutovány inscenace, které studenty zaujaly.

Tématem diskusí mohou být i operní představení zhlédnutá v divadle.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální videozáznamy operních inscenací na portálech youtube, Operavision, na portálech významných operních divadel (MET, Covent Garden), event. návštěva operního představení.

Klavírní výtahy sledovaných operních děl.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní přístup k probíraným tématům, docházka 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů