Seminář operní režie 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SOR7 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úroveň vědomostí, znalostí a dovedností zaměřit do praxe.

Forma studia

Kontaktní individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V rámci semináře operní režie se studenti seznamují s principy a inscenačními postupy v operních režiích a dále se seznamují s významnými inscenacemi na základě videozáznamu.

Doporučená nebo povinná literatura

Videozáznamy

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v seminářích.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů