Seminář operní režie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SOR8 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úroveň vědomostí, znalostí a dovedností zaměřit do praxe.

Forma studia

Kontaktní individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V rámci semináře operní režie se studenti seznamují s principy a inscenačními postupy v operních režiích a dále se seznamují s významnými inscenacemi na základě videozáznamu.

Doporučená nebo povinná literatura

Videozáznamy

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v seminářích.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů