TV a filmová operní režie 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103TFO7 Z 4 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je nabytí znalostí umožnujících absolventům být tvůrčími partnery při případném snímání divadelní inscenace.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Realizace filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kučera: Skladba ve filmu a televizi (Čs. televize 1964), J. Pilka: Hudba v televizi (Čs. televize 1967), M. Macků: Režie hudebních forem v televizi (HAMU 1996), J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi (FAMU 2000), Televizní a filmové záznamy z videotéky přednášejícího pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Přednášky.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů