TV a filmová operní režie 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103TFO9 Z 4 1T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je nabytí znalostí umožnujících absolventům být tvůrčími partnery při případném snímání divadelní inscenace.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Historie a vývoj záznamu oper.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kučera: Skladba ve filmu a televizi (Čs. televize 1964), J. Pilka: Hudba v televizi (Čs. televize 1967), M. Macků: Režie hudebních forem v televizi (HAMU 1996), J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi (FAMU 2000), Televizní a filmové záznamy z videotéky přednášejícího pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Přednášky.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů