Základy herectví 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZH3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Skupinový předmět zaměřený na získání praktických znalostí pohybu a výrazu v operním repertoáru - propojení těchto složek slouží k propojení činoherního a operního herectví.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Drobné elementární herecké etudy s akcentem na rozvoj spontaneity a přesvědčivosti projevu s přihlédnutím k individualitě každého posluchače. Herecká výstavba dramatických scén ve skupině s uplatněním dialogu ve vazbě na požadavky scénických výstupů studovaných oper. V další návaznosti - herecká složka týmové práce v operním studiu na dramatické výstavbě operního díla.

Doporučená nebo povinná literatura

R. Lukavský: Stanivského metoda herecké práce, M. Rutte: O umění hereckém, F. Černý: Otázky divadelní režie, F. Lehmannová: Vzdělaný pěvec, F. Kafka: Hanuš Thein, H. Thein: Žil jsem operou Národního divadla, V. Věžník: Život s operou, P. Kočí: Dobrý den, živote

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická výuka na příkladě vybraného díla z dramaturgického plánu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů