Hra na cembalo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104CEM2 ZK 10 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Hluboká orientace v různorodých stylech barokní interpretace.

Studium sólového repertoáru a základního rep. komorní hudby s cembalem.

Zvládnutí základní pedagogické problematiky.

Prohloubení historicky poučené interpretace barokní hudby z hlediska výrazového a technického s důrazem na hudbu 17. století. Příprava k závěrečným zkouškám a zkouškám před kolegiem děkana koncem II. semestru.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Rámcová osnova.

I. ročník:

Doporučená nebo povinná literatura

Základní cembalová literatura baroka konec 16. st. až 18. st. a cembalová literatura 20. a 21. století. Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé mezinárodní cembalové soutěže.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka hlavního oboru.

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů