Dějiny cembala

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DCE ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Teoretické seznámení s funkčností a stavebními prvky cembala.
  2. Seznámení s vývojovými typy cembal 16. - 18. století na podkladě studia původních dochovaných nástrojů nebo jejich pramenných popisů.
  3. Aktuální situace, možnosti, perspektivy.

Forma studia

Výklad, podpořený poskytnutím studijního textu pedagoga, obrazová dokumentace, zvukové ukázky.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se dílčí samostatná aktivita v poznávání nástrojů historických i běžně používaných v současnosti - stavebně a zvukově ve vazbě k interpretační praxi.

Obsah kurzu

Stručná osnova předmětu:

  1. Drnkací klávesové nástroje - rodina a jejich zástupci (cembala, spinety, virginaly, clavicytheria aj.) - stručná charakteristika, společné a rozdílné znaky.
  2. Cembala - italská, španělská, vlámsko-holandská, francouzská, německá (sever a Skandinávie, jih a Švýcarsko), britská, území Čech.
  3. Situace ve 20. století - moderní konstrukce, kopie.

Sylabus:

Cembalo je podobně jako jiné nástroje nositelem obecných znaků kultury v době a místě, ve kterých se používá, přizpůsobuje se jim konstrukčně, využitím dostupného materiálu a hlavně snahou o určitou kvalitu a charakteristiku zvuku, která z předcházejícího vyplývá. Velké barokní cembalo má vesměs daný tvar a možnosti, ale většina jeho stavebných komponentů ovlivňuje zvuk nebo se k určitému zvukovému ideálu doby, stylu, účelu přetvářely. Těžiště poznání v dějinách cembala je seznámení s historickými „školami“, jejich kvalitami a možnostmi, protože většina dnes hraného repertoáru se odbývá na kopiích těchto historických typů cembal. Samozřejmě i kopie mají ducha současnosti (materiál, fúze jednotlivých typů apod.), i když snaha přiblížit se jednotlivým vzorům „zlatého věku“ cembala z doby baroka stále panuje a navíc jsou hráči vyhledávána pro adekvátní zvukovost k vybranému druhu skladby (Byrd na anglickém virginalu, Frescobaldi na italském nástroji, Bach na kopii Hasse apod.).

Výklad se opírá zejména o sledování originálních dochovaných nebo dostatečně popsaných a zobrazených nástrojů: Týká se tedy velikosti nástroje, jeho tvaru, pokud je možné umístěním žeber, materiálu resonanční desky, strun, sloupků, plekter, typu rejstříkových táhel nebo jiných mechanismů, vnější skříně, dekorování (malba, lak, intarzie, tapety aj.), klávesnice (rozsah, dělení kláves), počtu manuálů a typu spojek, pedálových nástrojů, přestavby atd. Výklad je dokumentován obrazovým materiálem, příležitostně i zvukovým (nahrávky dobových nástrojů). Není opomíjen ani vývoj moderního cembala ve 20. století a návrat ke stavbě kopií podle historických originálů. Výklad obsahuje i údaje o některých význačných stavitelích minulosti i současnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předmětu:

Bělský, Vratislav, Cembalo.Nástroj a jeho literatura, JAMU Brno 2002

Boalch, Donald, Makersa of the Harpsichord and Clavichoird 1440-1840, 2. rozš. vyd., Clarendon Press, Oxford 1974

Henkel, Hubert, Kielinstrumente: Spinette, Querspinette, Virginale, Cembali, Clavicytherien, DVfM, Leipzig

Heyde, Hubert, Musikinstrumentenbau 15.-19. Jahrhundert (kunst - Handwerk - Entwurf), 2.vyd., DVfM, Leipzig 1986

Hubbard, Frank, Three Centuries of Harpsichord Making, 4. vyd., Cambridge/London, 1972

-Harpsichord Regulating and Repairing, 9. vyd., Boston Tuner´s Supply Inc., 1980

Kottick, Edward L., A History of the Harpsichord, Indiana University Press, 2003

Rueger, Christoph, Musikinstrument und Dekor, Ed. Leipzig 1979

Russell, Raymond, The Harpsichord and Clavichord, 2. vyd. Faber a Faber, 1973

Grove a MGG - příslušná hesla podle nástrojů

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou v podobě testu. Součástí je odhad stavitelské školy dle obrazového materiálu (vnější znaky, základní konstrukce).

Poznámka

Počet posluchačů ve skupině: šest. Předmět je určen především studentům hry na cembalo v prvním ročníku, podle volné kapacity i jiným zájemcům.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů