Generálbas 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy francouzské hudby 17. a 18. st.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Seznámení se základy francouzského generálbasu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jesper Christensen - Škola hry generálbasu na základě historických pramenů

Sólové skladby pro jeden nástroj a basso continuo a komorní hudba s generálbasem francouzských autorů (Couperin, Boismortier, Hoteterre a další),

Kantáty pro zpěv a basso continuo (De la Guerre, Clerambault, Monteclair a další)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů