Generálbas 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pablo Alejandro KORNFELD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pablo Alejandro KORNFELD

Obsah

Seznámení se základy francouzského generálbasu.

Výsledky učení

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy francouzské hudby 17. a 18. st.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Literatura

Jesper Christensen - Škola hry generálbasu na základě historických pramenů

Sólové skladby pro jeden nástroj a basso continuo a komorní hudba s generálbasem francouzských autorů (Couperin, Boismortier, Hoteterre a další),

Kantáty pro zpěv a basso continuo (De la Guerre, Clerambault, Monteclair a další)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů