Generálbas 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB2 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy francouzské hudby 17. a 18. st.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Seznámení se základy francouzského generálbasu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jesper Christensen - Škola hry generálbasu na základě historických pramenů

Sólové skladby pro jeden nástroj a basso continuo a komorní hudba s generálbasem francouzských autorů (Couperin, Boismortier, Hoteterre a další),

Kantáty pro zpěv a basso continuo (De la Guerre, Clerambault, Monteclair a další)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů