Generálbas 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104GB5 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pablo Alejandro KORNFELD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenta samostatně realizovat číslované i nečíslované basy italské hudby 17. a 18. st.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Seznámení se základy italského generálbasu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jesper Christensen - Škola hry generálbasu na základě historických pramenů

Sólové skladby pro jeden nástroj a basso continuo a komorní hudba s generálbasem italských autorů (Vivaldi, Corelli, Veracini a další),

Kantáty pro zpěv a basso continuo (Vivaldi, Haendel,Scarlatti a další)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednášce s praktickou výukou.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů