Literatura cembala 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104LC1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Monika KNOBLOCHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace v cembalovém repertoáru se zaměřením na specifický význam jednotlivých skladatelských osobností.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické přehrávky a poslech probíraných skladeb v rámci přednášek a seminářů.

Obsah kurzu

Informace o nejvýznamnějších autorech a skladbách pro cembalo, podané formou přednášek či referátů samotných studentů s přihlédnutím k praktické znalosti komentovaných děl za pomoci přehrávky či mechanické reprodukce.

Doporučená nebo povinná literatura

Volný výběr nejvýznamnějších autorů a skladeb cembalové literatury.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů