Literatura cembala 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104LC4 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace v cembalovém repertoáru se zaměřením na specifický význam jednotlivých skladatelských osobností.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické přehrávky a poslech probíraných skladeb v rámci přednášek a seminářů.

Obsah kurzu

Informace o nejvýznamnějších autorech a skladbách pro cembalo, podané formou přednášek či referátů samotných studentů s přihlédnutím k praktické znalosti komentovaných děl za pomoci přehrávky či mechanické reprodukce.

Doporučená nebo povinná literatura

Volný výběr nejvýznamnějších autorů a skladeb cembalové literatury.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů