Hra na fagot 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FG1 zápočet 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Obsah

Fagot je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na fagot potřebuje. Má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče výborného orchestru. Také oblast pedagogického rozhledu není pominuta, absolvent bude připraven k pedagogické dráze na středních školách a konzervatořích. Do předmětu musí studenti vykonat přijímací zkoušku , na které se hodnotí hudební talent ,schopnost pódiového hraní a přiměřená technická zralost. Primární složkou výuky je rozpoznání nesprávných návyků, či neřešených problémů které si student přinesl s sebou . Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Technická stránka hry na nástroj se vyučuje pomocí snadnějších etud - Pivoňka, Milde ,kde je možné přesně ukázat, v čem je nutná náprava a jak tohoto, co možná nejefektivněji, dosáhnou. Jedná se především o nácvik pozdržení první noty ze skupinky rychlejších např. první a třetí ze čtyř šestnáctinových not, či první ze tří v triole apod. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Hudebnost a principy interpretace barokní a klasické literatury se vyučují na skladbách skladatelů např. Marcello, Bach, Hummel, pro jejich průhlednou stavbu a jednodušší technickou stránku. Jedná se především o stavbu frází , témat, vrcholů, dynamiky , o stavbu vlastních cadenzí apod. Toto vše je sice součástí výuky na střední škole , ale ne vždy má student obsáhlejší vědomosti, které může použít pro svůj konkrétní obor.

Výsledky učení

Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, které si student přinesl z předešlého studia - ty se mohou týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Pivoňka, Karel: Technické a rytmické etudy

Milde, L : Technické etudy

Marcello, Benedeto : Sonáta

Bach, Johan Christian: Koncert B a Es dur

Hummel,,Jan, Nepomuk : Grand concerto F dur

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů