Hra na fagot 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FG4 ZK 7 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HUDEČEK, Martin PETRÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veškerá problematika týkající se hry na fagot -prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se začne vyučovat dvojité staccato.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na fagot je zdokonalována na etudách Pivoňka, Milde Oubradous s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Pokud stav fagotové techniky studenta dovolí , je v tomto předmětu zahájena výuka dvojitého staccata. Jedná se o princip, kdy jazyk ze dvou po sobě následujících tónů nasazuje pouze jeden. Druhý se rozezvučí pomocí proudu vzduchu. Starší školy používaly pomocnou hlásku K. Pokud není jednoduché staccato v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy- Saint Saëns , Pauer, Bond, Vivaldi.

Doporučená nebo povinná literatura

Pivoňka, Karel: Technické a rytmické etudy, Variace stupnic a akordů

Milde, L : Technické etudy

Oubradous, F : Kompletní studie

Saint Saëns , Camille: Sonáta

Pauer, Jiří: Koncert

Bond, C : Concerto

Vivaldi,Antonio : 6 Sonát

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů