Hra na fagot 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FG5 Z 11 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prstová technická připravenost, intonační jistota, rytmické cítění ,tónová a dechová kultura i interpretační představivost se vyučují pomocí nejnáročnějších etud. Přednesové skladby se orientují na stěžejní fagotový repertoár.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Fagot je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na fagot potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bac. koncertu a k absolventské bac diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár . Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce ? Pivoňka, Bozza. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho jakousi vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní fagotový repertoár- Mozart, Weber, Vivaldi,Domažlický. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Pivoňka, Karel: Virtuózní etudyPivoňka, Karel: Virtuózní etudy

Bozza, Eugen : Etudy

Mozart, Wolfgang Amadeus : Koncert B dur, Sonáta B dur

Weber,Carl Maria von : Koncert F dur

Vivaldi,antonio : Concerto a,d,e, g moll, C Dur

Domažlický, F : Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů