Hra na fagot 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FGO0 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny principy, které se kolem hry na fagot objevují, avšak již z pohledu studenta . Ten musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Jde především o principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu a intonaci. Klade se důraz na znalosti v oblastech interpretace i moderních či netradičních technik a forem Na skladbách , které jsou zařazeny do výuky absolvent dokazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny atributy fagotové hry, které se kolem hry na nástroj objevují, avšak již z pohledu studenta . Student se naučí formulovat problematiku hry na nástroj. Naučí se řešit všechny možné kombinace problémů, které se dají v praxi interpreta předpokládat. Je veden tak, aby v případě jeho vlastní pedagogické dráhy byl schopen analyzovat skutečnosti a vyvozovat správné závěry. Je veden k pochopení dramaturgie koncertů i psychologických aspektů sólisty interpreta. Musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Na skladbách , které interpretuje, ukazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost. Je připravován na samostatnou kariéru. jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technikou a tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou fagotovou techniku, kvalitní tón, intonaci vyžaduje v ?dokonalé podobě?. Pro tyto požadavky mohou být použity skladby jak, základního fagotového repertoáru, tak také všechny další, které jsou pódiově akceptovatelné. Např. : Mozart, Weber, Hindemith, Spisak, Teml, Šesták, Koželuh , 21.století i současníci.

Doporučená nebo povinná literatura

Hra na fagot 10

Hindemith, Paul : Sonáta

Teml, Jiří : Teatro picollo

Spisak, M : Koncert

Šesták, Zdeněk : Koncert

Mozart, Wolfgang Amadeus : Koncert B dur, Sonáta B dur

Koželuh,Antonín : Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů