Hra na fagot 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FGO9 zápočet 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Obsah

Předmět Hra na fagot 9 je orientován na přípravu abs. mag. koncertu a mag. písemné diplomové práce. Hledá se vhodný repertoár a téma. Vzhledem k tomu, že tento abs.koncert je nejenom vizitkou pedagoga, vede se student k samostatnému rozhodnutí, co do dramaturgie koncertu zahrne. Toto rozhodnutí musí být opřeno o znalosti dramaturgie, o myšlenku, která propojí celý večer. Předmět dává studentům možnost zvolit si svou vlastní koncepci. Podobně v tématu písemné práce, která také odráží studentův zájem o některé z témat. Toto vede studenta k samostatné tvůrčí cestě, která jej po opuštění školy čeká. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technikou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou fagotovou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k ?dokonalé podobě?. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro fagot. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Skladby typu Hindemith, Spisak, Teml, Šesták, Mozart, Koželuh mohou být zařazeny do výuky, i když třeba nebudou použity v programu abs. koncertu.

Výsledky učení

Předmět dotváří vlastní osobnost studenta, hledá cesty jak jej připravit na budoucí dráhu sólisty či komorního hráče popřípadě hráče orchestru či na pedagogickou kariéru. Názory studenta jsou konfrontovány s pedagogy a usměrňovány do správných či možných rovin. Klade se důraz na snahu o vlastní koncepci dramaturgie koncertů. Skladby kladou nejvyšší nároky na zvládnutí všech stránek hry na fagot, na skladby , které jsou prubířským kamenem všech předních sólistů tohoto nástroje. Pokračuje se i ve výuce moderních a netradičních technik.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Hindemith, Paul : Sonáta

Teml, Jiří : Teatro picollo

Spisak, M : Koncert

Šesták, Zdeněk : Koncert

Mozart, Wolfgang Amadeus : Koncert B dur, Sonáta B dur

Koželuh,Antonín : Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů