Hra na tubu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TU1 Z 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány nejprve jednodušší skladby, etudy, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Tuba je nástroj mnoha různých hudebních souborů. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na tubu potřebuje. Má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče výborného orchestru. Také oblast pedagogického rozhledu není pominuta, absolvent bude připraven k pedagogické dráze na středních školách a konzervatořích. Do předmětu musí studenti vykonat přijímací zkoušku, na které se hodnotí hudební talent ,schopnost pódiového hraní a přiměřená technická zralost. Primární složkou výuky je rozpoznání nesprávných návyků, či neřešených problémů, které si student přinesl s sebou . Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Technická stránka hry na nástroj se vyučuje pomocí snadnějších etud ? Koprasch, Hoza, kde je možné přesně ukázat, v čem je nutná náprava a jak tohoto co možná nejefektivněji dosáhnou. Jedná se především o nácvik pozdržení první noty ze skupinky rychlejších např. první a třetí ze čtyř šestnáctinových not, či první ze tří v triole a pod. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Hudebnost a principy interpretace klasické literatury se vyučují na skladbách autorů Marcello, Telemann, Händel, Pasculli, Lebeděv, pro jejich průhlednou stavbu a jednodušší technickou stránku. Jedná se především o stavbu frází, témat, vrcholů, dynamiky, o stavbu vlastních kadencí a pod. Toto vše je sice součástí výuky na střední škole, ale ne vždy má student obsáhlejší vědomosti, které může použít pro svůj konkrétní obor.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

Václav Hoza ? 100 vybraných etud

Marco Bordogni ? 43 bel canto studies

J. B. Arban ? Complete method for the tuba

Přednesy:

J. Pauer ? Tubonetta

A. Lebeděv ? Koncert pro tubu

P. Hindemith ? Sonata pro tubu

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů