Hra na tubu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TU2 zkouška 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK

Obsah

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student je individuálně vybaven schopnostmi rychleji nebo pomaleji reagovat na nové skutečnosti či má po fyzické stránce jiné předpoklady k zvládnutí jednotlivých stránek hry na nástroj, je pro každého zvolena v tomto předmětu individuální cesta, která umožní naučit se co nejdříve správné návyky a odstranit vše, co ke hře na tubu nepatří. Náplní tohoto předmětu je nalézt správnou cestu k odstranění těchto nedostatečností, precizování principu správné techniky, pokračování v nácviku správného dýchání atd. Rytmickou, intonační a metrickou přesnost procvičujeme na etudách - Raniery, Hoza. Je nutné, aby student správně pochopil již v předmětu Hra na tubu 1veškeré principy technického hraní. Měl by se naučit v podstatě ovládnout jednotlivé prsty tak, aby byl schopen kterýkoli z nich kdykoli pozdržet a tak každý tón, který se mu jeví jako důležitý či zajímavý tímto zvýraznit, samozřejmě s koordinací nátisku V přednesových skladbách se precizuje nejenom technická stránka hry, ale také znalosti o stavbě klasického koncertu a hudebních zákonitostech. Výběr přednesových skladeb se orientuje na díla skladatelů Fibich, Händel, Ewazen, Jelínek ap. Nutností je snaha o zvládnutí všech atributů hry na nástroj v co možná nejvyrovnanější podobě.

Výsledky učení

Studenti se seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány nejprve jednodušší skladby, etudy, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Etudy:

Marco Bordogni ? 43 bel canto studies

J. B. Arban ? Complete method for the tuba

T. Charlier ? 32 etudes de perfectionnement pour tuba

Přednesy:

T. Stevens ? Variation in olden style

J. Koetsier ? Sonatina

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů