Hra na tubu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TU5 Z 11 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámují s dalšími možnostmi nástroje, jsou vybírány těžší skladby na úrovni technické a přednesové, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Tuba je nástroj mnoha hudebních souborů a žánrů. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na tubu potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu. Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bakalářskému koncertu a k absolventské bakalářské diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár. Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce - Bordogni, Hause, Hilprecht. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho jakousi vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní repertoár- Frackenpohl, Bach, Williams, Gregson, Zámečník, Plog, Koetzier. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

Marco Bordogni ? 43 bel canto studies

J. B. Arban ? Complete method for the tuba

T. Charlier ? 32 etudes de perfectionnement pour tuba

P. Sciortino ? 15 Études de concours

Přednesy:

R. Vaughan Williams ? Concerto

A. Arutiunian ? Concerto

C. Saglietti ? Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů