Hra na tubu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TU6 Z 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámují s dalšími možnostmi nástroje, jsou vybírány těžší skladby na úrovni technické a přednesové, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bakalářského absolventského koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější - Peters, Stefanovskij. Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a preciznost. Přednesy opět korespondují s repertoárem absolventského koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy - Filas, Mahler, Gregson, Zámečník.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

Marco Bordogni ? 43 bel canto studies

J. B. Arban ? Complete method for the tuba

T. Charlier ? 32 etudes de perfectionnement pour tuba

P. Sciortino ? 15 Études de concours

Přednesy:

E. Gregson ? Concerto

R. Kellaway ? Morning song

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů