Hra na tubu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUB7 Z 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámují s dalšími možnostmi nástroje, jsou vybírány těžší skladby na úrovni technické a přednesové, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Do předmětu Hra na tubu 7 jsou na základě přijímacího řízení přijati pouze studenti, kteří nemají ve své hře na nástroj zjevné problémy, jsou vybaveni velmi dobrou prstovou a retnou technikou, kvalitním tónem, intonací a hlavně se u nich projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Tento talent je uchopen jako ojedinělý a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů na interpretaci studenta s názory profesorů. Pokud student nevybočuje ve svých názorech z možných mantinelů, je mu ponechána jeho představa, v opačném případě se s touto představou pracuje tak, aby těmto zaběhnutým pravidlům odpovídala. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, hlavně na poli psychologickém. Je nutná znalost psychologie pódiového výstupu. Studium se orientuje na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné - Lundquist, Bozza, Dadák, Ameller, Linkola, Stevens. Repertoár se také orientuje na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici. Předmět se věnuje soustavné průpravě hry zpaměti.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

T. Charlier ? 32 etudes de perfectionnement pour tuba

P. Sciortino ? 15 Études de concours

Přednesy:

J. Filas ? Sonata

J. Williams ? Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů