Hra na tubu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUB7 Z 14 2T česky zimní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámují s dalšími možnostmi nástroje, jsou vybírány těžší skladby na úrovni technické a přednesové, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Do předmětu Hra na tubu 7 jsou na základě přijímacího řízení přijati pouze studenti, kteří nemají ve své hře na nástroj zjevné problémy, jsou vybaveni velmi dobrou prstovou a retnou technikou, kvalitním tónem, intonací a hlavně se u nich projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Tento talent je uchopen jako ojedinělý a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů na interpretaci studenta s názory profesorů. Pokud student nevybočuje ve svých názorech z možných mantinelů, je mu ponechána jeho představa, v opačném případě se s touto představou pracuje tak, aby těmto zaběhnutým pravidlům odpovídala. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, hlavně na poli psychologickém. Je nutná znalost psychologie pódiového výstupu. Studium se orientuje na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné - Lundquist, Bozza, Dadák, Ameller, Linkola, Stevens. Repertoár se také orientuje na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici. Předmět se věnuje soustavné průpravě hry zpaměti.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

T. Charlier ? 32 etudes de perfectionnement pour tuba

P. Sciortino ? 15 Études de concours

Přednesy:

J. Filas ? Sonata

J. Williams ? Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů