Hra na tubu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUB8 ZK 14 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají erudici jak v praktické interpretační rovině, tak i v analýze interpretačních výkonů dalších interpretů. Soustavně je hodnocena interpretační kvalita, stylovost a estetika hudebního projevu.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět pracuje se studentem již jako s výraznou hudební osobností, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Má na vysoké úrovni technickou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstál v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k dokonalé podobě. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro tubu. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Přesto se nezapomíná na skladby G .P. Telemann, Dinicu, Bozza, Persichetti, Linkola, Stevens. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato a pod.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

P. Sciortino ? 15 Études de concours

Přednesy:

J. Filas ? Concerto

J.S. Bach ? Sonata II

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů