Hra na tubu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUB9 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Karel MALIMÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají erudici v praktické interpretační rovině. Soustavně je hodnocena interpretační kvalita, stylovost a estetika hudebního projevu.

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti sólové hry, jsou procvičována nejdůležitější sóla, se kterými se může hráč v praxi setkat. Student se připravuje na svůj absolventský výkon.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět Hra na tubu 9 je orientován na přípravu absolventského magisterského koncertu a magisterské písemné diplomové práce. Hledá se vhodný repertoár a téma. Vzhledem k tomu, že tento abs.koncert je nejenom vizitkou pedagoga, vede se student k samostatnému rozhodnutí, co do dramaturgie koncertu zahrne. Toto rozhodnutí musí být opřeno o znalosti dramaturgie, o myšlenku, která propojí celý večer. Předmět dává studentům možnost zvolit si svou vlastní koncepci. Podobně v tématu písemné práce, která také odráží studentův zájem o některé z témat. Toto vede studenta k samostatné tvůrčí cestě, která jej po opuštění školy čeká. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technickou, retnou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem k dokonalé podobě. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro tubu. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Skladby typu Francaix, Hindemith, Arban, Kagel, Williams, Domažlický, mohou být zařazeny do výuky, i když třeba nebudou použity v programu absolventského koncertu.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy:

P. Sciortino ? 15 Études de concours

Přednesy:

R. Szentpali ? Concerto

V. Strukow ? Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů