Klasický tanec 1 (choreografie)

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTC1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet praktickou zkušenost studentů oboru choreografie s technikou klasického akademického tance tak, aby se v ní orientovali na profesionální úrovni.

Forma studia

Předmět zahrnuje především prakticky vedenou výuku, zaměřenou na procvičování základů klasického tance v tréninkovém profesionálním sledu. Důraz je položen na pochopení a zvládnutí principů vyspělé klasické taneční techniky.

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje taneční zkušenost, znalost klasického tance na střední úrovni.

Obsah kurzu

V prvním semestru se výuka zaměřuje na prvky a vazby cvičení a la barre a au milieu, výuka postupuje od základní podoby jednotlivých cvičení k jejich komplikovanějším formám, stejně tak se postupuje od jednoduchých vazeb ke komplikovaným. V rámci této náplně výuky je cílem rozšířit vědomosti studentů, sjednotit chápání klasického tance a vyzbrojit budoucí choreografy co nejdetailnější znalostí pohybového kánonu klasického tance tak, aby byli schopni v jeho rámci sami tvořit, inovovat a nově klasickou taneční techniku modelovat.

Důraz spočívá na fyzické zkušenosti studentů s klasickou taneční technikou a zároveň pochopení způsobů, jak se taneční pohyb tvoří, jaká je jeho fyziologická mechanika.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Karsavina T.: Ballet technique

Video: David Howard ? Class for beginners, Balanchine Essays

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na cvičeních

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů