Klasický tanec 1 (choreografie)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTC1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet praktickou zkušenost studentů oboru choreografie s technikou klasického akademického tance tak, aby se v ní orientovali na profesionální úrovni.

Forma studia

Předmět zahrnuje především prakticky vedenou výuku, zaměřenou na procvičování základů klasického tance v tréninkovém profesionálním sledu. Důraz je položen na pochopení a zvládnutí principů vyspělé klasické taneční techniky.

Předpoklady a další požadavky

Předmět vyžaduje taneční zkušenost, znalost klasického tance na střední úrovni.

Obsah kurzu

V prvním semestru se výuka zaměřuje na prvky a vazby cvičení a la barre a au milieu, výuka postupuje od základní podoby jednotlivých cvičení k jejich komplikovanějším formám, stejně tak se postupuje od jednoduchých vazeb ke komplikovaným. V rámci této náplně výuky je cílem rozšířit vědomosti studentů, sjednotit chápání klasického tance a vyzbrojit budoucí choreografy co nejdetailnější znalostí pohybového kánonu klasického tance tak, aby byli schopni v jeho rámci sami tvořit, inovovat a nově klasickou taneční techniku modelovat.

Důraz spočívá na fyzické zkušenosti studentů s klasickou taneční technikou a zároveň pochopení způsobů, jak se taneční pohyb tvoří, jaká je jeho fyziologická mechanika.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Karsavina T.: Ballet technique

Video: David Howard ? Class for beginners, Balanchine Essays

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na cvičeních

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
JANEČEK V.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Václav JANEČEK bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů