Performing Arts Management

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PAM Z 2 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní znalosti a informace z oblasti managementu, seznámí se se základními pojmy marketingu, ekonomie, PR a fundraisingu. V praktické části si ověří základní dovednosti při sestavování časového a finančního plánu, jednoduchého rozpočtu plánované akce, zajištění financování a propagace svých projektů.

Forma studia

semestrální kurz, modulová výuka zahrnující teoretickou a praktickou část ve čtyřech částech.

Každý modu zahrnuje 4 vyučovací hodiny kontaktní výuky (přednášky, semináře); 8 hodin individuální přípravy a zpracování zadaného úkolu, 2 hodiny individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen pro studenty v anglických studijních programech, výměnné studenty, zahraniční stážisty, případně studenty všech tří fakult AMU, především praktických uměleckých oborů (interpretace, tvorba apod.), kteří mají zájem zvýšit své povědomí o manažerských dovednostech. Pro všechmy ročníky bakalářského a magisterského studia.

Obsah kurzu

Výukové metody: Kurz kombinuje přípravu, samostatnou práci a kontaktní výuku. Kontaktní výuku modelujeme jako frontální. I ve variantě distanční výuky vedeme kurz formou online přednášek s využitím samostatné přípravy a nastavené metodiky pro frontální výuku. Modulová výuka zahrnuje část teoretickou a praktickou, jednotlivé bloky na sebe volně navazují.

Doporučená nebo povinná literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, zápočet za zpracování samostatného úkolu, 2 kredity/semestr

Poznámka

Předběžný plán termínů blokové výuky pro ZS 2022/23: 14.10. 2022, 4.11.2022, 25.11.2022, 9.12.2022, 6.1.2023

HAMU místnost 2017, Praha 1

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
RADOK ŽÁDNÁ I.
HAYASHI L.

10:00–13:15
(přednášková par. 1)
Bloková výuka v AJ v termínech: 14.10., 4.11., 25.11.,9.12. 2022 a 6.1.2023
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–13:15 Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
Lucie HAYASHI
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Bloková výuka v AJ v termínech: 14.10., 4.11., 25.11.,9.12. 2022 a 6.1.2023 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů