Performing Arts Management

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PAM Z 2 16SS anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Marta ŠVECOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní znalosti a informace z oblasti managementu, seznámí se se základními pojmy marketingu, ekonomie, PR a fundraisingu. V praktické části si ověří základní dovednosti při sestavování časového a finančního plánu, jednoduchého rozpočtu plánované akce, zajištění financování a propagace svých projektů.

Forma studia

semestrální kurz, modulová výuka zahrnující teoretickou a praktickou část ve čtyřech částech.

Každý modu zahrnuje 4 vyučovací hodiny kontaktní výuky (přednášky, semináře); 8 hodin individuální přípravy a zpracování zadaného úkolu, 2 hodiny individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro studenty DAMU, FAMU a HAMU v českých a anglických programech.

Obsah kurzu

Manažerské minimum - úvod do kulturního života v ČR, základní terminologie z oblasti managementu a podnikání

Základy ekonomie

Základy marketingu a PR

Základy fundraisingu

Praktická část (dle specifika studijního programu studenta):

anotace projektu, plán realizace, finanční zajištění a sestavení jednoduchého rozpočtu, PR projektu, tvorba uměleckého portfolia

Doporučená nebo povinná literatura

Baskerville, D. a T.: Music Business Handbook and Career Guide

Conte D., Langley S.: Theatre Management

Copley, P.: Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations

Dohnalová, L., Boháčová, G., Štilec, J.: Mezinárodní management v hudebním sektoru (International music management)

Getz, D.: Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events (Events Management)

Stein, T., Bathurst, J.: Performing Arts Management

Gillespie, B.: Self-Management for Actors: Getting Down to (Show) Business

Kolb, B. M.: Marketing for Cultural Organizations : New Strategies for Attracting Audiences

Passman, D.S.: All You Need to Know About the Music Business

Rhine, A.: Theatre Management : Arts Leadership for the 21st Century

Sargeant A., Jay E.: Fundraising management: Analysis, planning and practice

Shanda, M., Dorn, D.: Technical Management for the Performing Arts

Stein, T., Bathurst, J.: Performing Arts Management

Trommer-Beardslee, H.: Dance Production and Management Bourdieu, P.: The Field of Cultural Production

Volz, J.: How to Run a Theatre : Creating, Leading and Managing Professional Theatre

Yeoman, I.: Festival and Events Management: an international perspective,

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast, zápočet za zpracování samostatného úkolu, 2 kredity/semestr

Poznámka

v přípravě

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
RADOK ŽÁDNÁ I.
HAYASHI L.

10:00–13:00
(přednášková par. 1)
BLOK.výuka v termínech 28.2., 27.3.,24.4. a 15.5. 2020
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–13:00 Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
Lucie HAYASHI
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
BLOK.výuka v termínech 28.2., 27.3.,24.4. a 15.5. 2020 přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů