Akustická měření

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AKM ZK 4 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit základní orientaci v metodice měření vlastností zvuku především pro potřeby nahrávací praxe a zvukové postprodukce.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky a teorie hudebního signálu

Obsah kurzu

Úvod do metrologie, chyby měření, měření elektrických a neelektrických veličin

Typy měřicích signálů, základní měřicí přístroje, měřicí mikrofony, cejchování

Úrovňový diagram záznamového a reprodukčního řetězce

Měření mikrofonů a reproduktorů

Měření a nastavování záznamových zařízení, měřicí pásky

Měření a nastavování reprodukčních zařízení, měřicí desky a CD

Měření úrovně a fáze signálu v mixážních stolech

Měření akustických veličin

Měření hladin akustického tlaku a intenzity, zvukoměry, cejchování

Měření v prostorové akustice, základní metody měření doby dozvuku

Hardwarové a softwarové prostředky frekvenční analýzy

Měření akustických vlastností hudebních nástrojů

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU, 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost LabEA
laboratoř exp. akustiky

(Lichenštejnský palác)
GUŠTAR M.
15:00–18:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
3. týden v měsíci

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–18:00 Milan GUŠTAR laboratoř exp. akustiky
Lichenštejnský palác
3. týden v měsíci paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů