Akustická měření

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AKM ZK 4 12S česky zimní i letní

Garant předmětu

Milan GUŠTAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit základní orientaci v metodice měření vlastností zvuku především pro potřeby nahrávací praxe a zvukové postprodukce.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z akustiky, elektroakustiky a teorie hudebního signálu

Obsah kurzu

Úvod do metrologie, chyby měření, měření elektrických a neelektrických veličin

Typy měřicích signálů, základní měřicí přístroje, měřicí mikrofony, cejchování

Úrovňový diagram záznamového a reprodukčního řetězce

Měření mikrofonů a reproduktorů

Měření a nastavování záznamových zařízení, měřicí pásky

Měření a nastavování reprodukčních zařízení, měřicí desky a CD

Měření úrovně a fáze signálu v mixážních stolech

Měření akustických veličin

Měření hladin akustického tlaku a intenzity, zvukoměry, cejchování

Měření v prostorové akustice, základní metody měření doby dozvuku

Hardwarové a softwarové prostředky frekvenční analýzy

Měření akustických vlastností hudebních nástrojů

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU, 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů