Čtení partitur 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CPA1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Čtení partitur komorních, i orchestrálních v metodickém postupu podle schopností jednotlivce.

Forma studia

praktická cvičení u klavíru

Předpoklady a další požadavky

slušná úroveň ve hře na klavír

Obsah kurzu

praktická cvičení - jejich obtížnost staboví pedagog podle poznání žákovy úrovně

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Eben, J.Burghauser: Hra partitur

O.Jahn: Partiturbeispiele

Konkrétní partitury

Hodnoticí metody a kritéria

předvedení celistvéh úseku partitury

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů