Čtení partitur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CPA2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat dovednost v praktickém čtení a předvedení jednoduchých partitur

Forma studia

praktická cvičení u klavíru

Předpoklady a další požadavky

slušná úroveň ve hře na klavír

Obsah kurzu

praktická cvičení - jejich obtížnost stanoví pedagog podle poznání žákovy úrovně

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Eben, J.Burghauser: Hra partitur

O.Jahn: Partiturbeispiele

Konkrétní partitury

Hodnoticí metody a kritéria

předvedení celistvého úseku partitury

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů