Čtení partitur 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CPA4 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvoření schopnosti běžně číst zápis hudby vč. složitějších partitur a schopnost její přehrání na klavír (třeba i v pomalejším tempu, v účelné redukci jejích jednotlivých složek apod.). Schopnost vyhledávat a opravovat chyby v partiturovém zápisu hudby.

Forma studia

praktická cvičení u klavíru

Předpoklady a další požadavky

Získání orientace v partituře, potřebné k řízení nahrávání v pozici hudebního režiséra. Schopnost kvalifikovaně rozhodnout o místech, zapsaných chybně nebo nejasně.

Obsah kurzu

Shrnutí poznatků z instrumentace:

zvyklosti v zápisu partů jednotlivých nástrojů a jejich skupin, jako jsou klíče, transpozice aj. Stálé a proměnlivé

situace jednotlivých složek orchestru či komorního souboru, vokálních složek aj. v partituře.

Hra jednodušších komorních obsazení: vedoucí hlas s klavírem či jiným nástrojem, komorní sestavy tří, čtyř až devíti nástrojů. Smyčcový orchestr. Dechový orchestr. Symfonický orchestr. Obsazení kantáty a oratoria, opery. Při hraní na klavír výběr či aspoň naznačení průběhu jednotlivých složek intrpretačního aparátu. Čtení a hra skladeb v různých kompozičních slozích v progresivním pořádku od vokální polyfonie po soudobou hudbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Eben, J.Burghauser: Hra partitur

O.Jahn: Partiturbeispiele

Konkrétní partitury

Hodnoticí metody a kritéria

předvedení celistvého úseku partitury

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů