Čtení partitur 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CPA4 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvoření schopnosti běžně číst zápis hudby vč. složitějších partitur a schopnost její přehrání na klavír (třeba i v pomalejším tempu, v účelné redukci jejích jednotlivých složek apod.). Schopnost vyhledávat a opravovat chyby v partiturovém zápisu hudby.

Forma studia

praktická cvičení u klavíru

Předpoklady a další požadavky

Získání orientace v partituře, potřebné k řízení nahrávání v pozici hudebního režiséra. Schopnost kvalifikovaně rozhodnout o místech, zapsaných chybně nebo nejasně.

Obsah kurzu

Shrnutí poznatků z instrumentace:

zvyklosti v zápisu partů jednotlivých nástrojů a jejich skupin, jako jsou klíče, transpozice aj. Stálé a proměnlivé

situace jednotlivých složek orchestru či komorního souboru, vokálních složek aj. v partituře.

Hra jednodušších komorních obsazení: vedoucí hlas s klavírem či jiným nástrojem, komorní sestavy tří, čtyř až devíti nástrojů. Smyčcový orchestr. Dechový orchestr. Symfonický orchestr. Obsazení kantáty a oratoria, opery. Při hraní na klavír výběr či aspoň naznačení průběhu jednotlivých složek intrpretačního aparátu. Čtení a hra skladeb v různých kompozičních slozích v progresivním pořádku od vokální polyfonie po soudobou hudbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Eben, J.Burghauser: Hra partitur

O.Jahn: Partiturbeispiele

Konkrétní partitury

Hodnoticí metody a kritéria

předvedení celistvého úseku partitury

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů