Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DPHR2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava na pedagogickou činnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praktické ukázky k tématům probíraným v přednáškách předmětu Metodika skladebných nauk.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, potvrzení školy, ve které je praxe prováděna.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů