Hudební a psychologická akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPA1 ZK 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět rozšiřuje základní znalosti týkající se vnímání hudebních signálů. Student se seznámí s psychoakustickými jevy spojenými s vnímáním zvuku, s psychoakustickými dimenzemi, jejich fyziologickými příčinami a se souvislostmi mezi subjektivně vnímanými vlastnostmi zvuku a objektivními vlastnostmi zvukových signálů.

Forma studia

2 hodiny týdně.

Předpoklady a další požadavky

Základní středoškolské znalosti z fyziky a matematiky, samostatné studium literatury, základní znalosti z akustických předmětů bakalářského studia HAMU

Obsah kurzu

 1. Princip slyšení: ucho vnější, střední, vnitřní; bazilární membrána; vláskové buňky; neurogram; aferentní sluchová dráha; mechanismy rozlišení hudebních zvuků;
 2. Subjektivní vlastnosti zvuku: psychoakustická měření; sluchové vjemy; subjektivní a objektivní veličiny; faktory ovlivňující percepci; objektivizace psychologických měření;
 3. Hlasitost zvuku: změna nervových vzruchů se změnou SPL; phase locking; křivky stejné hlasitosti; phon, son; sumace hlasitosti spektrálních složek; ovlivnění ostatních subjektivních vjemů hlasitostí;
 4. Výška zvuku: časové a polohové určení výšky; mel; způsoby určení výšky; vliv dalších parametrů na vnímání výšky;
 5. Barva zvuku: sound quality, sound color, timbre; definice; subjektivnost vnímání barvy;
 6. Historie poznatků o barvě zvuku: Fourier, Ohm, Helmholtz, Stumpf, Schumann, Gray; propojení zákonitostí ve vnímání zvuku s jeho fyzikálními vlastnostmi; akustické a psychoakustické vlastnosti; energetické a časové dimenze;
 7. Objektivní příčinnost barvy: intervalové a formantové (barkové) pojetí; frekvenční struktura; těžiště spektra; časové změny v periodicitě a nepravidelnosti; okamžité a dlouhodobé spektrum; směrovost barvy;
 8. Experimentální psychoakustika: získávání poznatků o zvucích a jejich poslechu; hypotézy; stimuly; respondenti; experimenty; analýza dat; závěry;
 9. Psychoakustické experimenty: poslech zvuku; poslechové testy; etické principy; shoda posuzovatelů; objektivizace výsledků; publikování (diplomová práce);
 10. Kvantitativní výzkumné projekty: slovní hodnocení barvy zvuku; nepodobnost stimulů; dimenzionalita percepčních prostorů; barva houslových tónů;
 11. Vztah objektivních a subjektivních vlastností tónů různých výšek; shoda respondentů; experimentální úpravy signálů pro poslechové testy; drsné a bzučivé zvuky;
 12. Preferenční párové testy; objektivní příčiny preference; vzdálenost spekter; korelace kvality se spektrem tónů; časové dimenze barvy; vliv rozeznění na barvu tónů; vibráto; drsnost;

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU 2003 kap. 3, 5

Otčenášek, Zdeněk: O subjektivním hodnocení zvuku, AMU 2008

Syrový, Václav: Kapitoly o varhanách, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita, účast.

Poznámka

Výuka v zimním semestru r. 2020 probíhá distančně, každé pondělí od 15:30 - 17:00

první lekce dne 12.10.

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://meet.vpsfree.cz/vyukaMARCHAMU

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

nemáte-li mikrofon, pak v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte alespoň své jméno (pro ostatní je jméno dobrovolné)

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
15:45–17:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:45–17:15 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů