Hudební a psychologická akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPA1 zkouška 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

 1. Princip slyšení: ucho vnější, střední, vnitřní; bazilární membrána; vláskové buňky; neurogram; aferentní sluchová dráha; mechanismy rozlišení hudebních zvuků;
 2. Subjektivní vlastnosti zvuku: psychoakustická měření; sluchové vjemy; subjektivní a objektivní veličiny; faktory ovlivňující percepci; objektivizace psychologických měření;
 3. Hlasitost zvuku: změna nervových vzruchů se změnou SPL; phase locking; křivky stejné hlasitosti; phon, son; sumace hlasitosti spektrálních složek; ovlivnění ostatních subjektivních vjemů hlasitostí;
 4. Výška zvuku: časové a polohové určení výšky; mel; způsoby určení výšky; vliv dalších parametrů na vnímání výšky;
 5. Barva zvuku: sound quality, sound color, timbre; definice; subjektivnost vnímání barvy;
 6. Historie poznatků o barvě zvuku: Fourier, Ohm, Helmholtz, Stumpf, Schumann, Gray; propojení zákonitostí ve vnímání zvuku s jeho fyzikálními vlastnostmi; akustické a psychoakustické vlastnosti; energetické a časové dimenze;
 7. Objektivní příčinnost barvy: intervalové a formantové (barkové) pojetí; frekvenční struktura; těžiště spektra; časové změny v periodicitě a nepravidelnosti; okamžité a dlouhodobé spektrum; směrovost barvy;
 8. Experimentální psychoakustika: získávání poznatků o zvucích a jejich poslechu; hypotézy; stimuly; respondenti; experimenty; analýza dat; závěry;
 9. Psychoakustické experimenty: poslech zvuku; poslechové testy; etické principy; shoda posuzovatelů; objektivizace výsledků; publikování (diplomová práce);
 10. Kvantitativní výzkumné projekty: slovní hodnocení barvy zvuku; nepodobnost stimulů; dimenzionalita percepčních prostorů; barva houslových tónů;
 11. Vztah objektivních a subjektivních vlastností tónů různých výšek; shoda respondentů; experimentální úpravy signálů pro poslechové testy; drsné a bzučivé zvuky;
 12. Preferenční párové testy; objektivní příčiny preference; vzdálenost spekter; korelace kvality se spektrem tónů; časové dimenze barvy; vliv rozeznění na barvu tónů; vibráto; drsnost;

Výsledky učení

Předmět rozšiřuje základní znalosti týkající se vnímání hudebních signálů. Student se seznámí s psychoakustickými jevy spojenými s vnímáním zvuku, s psychoakustickými dimenzemi, jejich fyziologickými příčinami a se souvislostmi mezi subjektivně vnímanými vlastnostmi zvuku a objektivními vlastnostmi zvukových signálů.

Předpoklady a další požadavky

Základní středoškolské znalosti z fyziky a matematiky, samostatné studium literatury, základní znalosti z akustických předmětů bakalářského studia HAMU

Literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU 2003 kap. 3, 5

Otčenášek, Zdeněk: O subjektivním hodnocení zvuku, AMU 2008

Syrový, Václav: Kapitoly o varhanách, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita, účast.

Poznámka

Výuka v zimním semestru r. 2020 probíhá distančně, každé pondělí od 15:30 - 17:00

první lekce dne 12.10.

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://?meet.vpsfree.cz/?vyukaMARCHAMU?

(pro přihlášení z adresy vymažte všechny ? otazníky)

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

nemáte-li mikrofon, pak v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte alespoň své jméno (pro ostatní je jméno dobrovolné)

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů