Hudební režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HR1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznamovat studenty s celým procesem nahrávání hudebního snímku, jeho zpracováním i

finální úpravou z hlediska úlohy hudebního režiséra.

 1. Rozvíjet schopnost rozpoznávat a posuzovat umělecké kvality hudební interpretace.
 2. Rozvíjet schopnost rozpoznávat zvukovou i uměleckou kvalitu hudební nahrávky.
 3. Seznamovat studenty s vývojem a základními technickými principy záznamu zvuku.
 4. Prohlubovat znalost hudební literatury v souvislosti s charakteristickými znaky

historických stylů a individuálního stylu jednotlivých autorů.

Forma studia

Výklad týkající se problematiky záznamu zvuku a práce hudebního režiséra.

Poslech nahrávek, analýzy hudební interpretace i zvukového řešení nahrávek. Srovnávání různých interpretačních výkonů a diskuse o nich.

Předpoklady a další požadavky

Sluchové předpoklady, hluboké znalosti hudební teorie (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, nauka o nástrojích), schopnost analyzovat hudební dílo.

Obsah kurzu

Přednášková část

 1. Stručná historie technického vývoje zvukového záznamu
 2. Historický vývoj realizace hudební nahrávky
 3. Historický vývoj profese hudebního režiséra
 4. Stručný popis práce hudebního režiséra ve studiu

Seminární část

 1. Interpretační analýza významných nahrávek, rozbor jejich zvukového pojetí (charakter

akustiky prostoru, míra dozvuku, způsob snímání, prezence čí absence apod.). Diskuse.

 1. Srovnání různých nahrávek téže hudby, analýza interpretace a zvukového pojetí nahrávky.

Diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební nahrávky (na moderních nosičích CD, DVD, i na nosičích starších (LP, mg. kazety).

 1. Klíčové nahrávky české komorní, symfonické a operní hudby (např. Smetana: Má vlast -

Talich, Ančerl, Neumann, Smetáček, Bělohlávek, Kubelík atd.)

 1. Významné nahrávky světové hudby (např. historicky poučené snímky J.E. Gardinera -

Mozart: Koncerty pro klavír, Beethoven: Symfonie atd.).

Příslušné notové materiály

Texty:

Jaroslav Rybář: Hudební režie - Učební text zpracovávající problematiku nahrávání vážné hudby a hudební režie. (Tento text zatím nemá podobu oficiálních skript předmětu Hudební režie).

Vydané publikace:

Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky

Václav Zamazal: Hudební nástroje před mikrofonem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

 1. Celková aktivita při seminárních diskusích.
 2. Písemně vypracovaná semestrální seminární práce (komparace nahrávek z hlediska

interpretace a zvukového pojetí - srovnávají se nejméně tři různé nahrávky) a její

prezentace na semináři.

 1. Písemně vypracovaná recenze nejméně dvou navštívených koncertů nebo operních

představení.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů